четвртак, 15. мај 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

ЗБОГ НЕКИХ 
ПОБЈЕДНИКА 
НОВИНЕ 
ТРЕБА ШТАМПАТИ 
У ПРИРОДНОЈ 
ВЕЛИЧИНИ.