четвртак, 15. мај 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

ДОБРИ 
ПРОЈЕКТИ СЕ 
БРЗО ШИРЕ. 
И БиХ НА ВОДИ.