среда, 10. април 2013.

 
 
 
 
 
 

KURONERO
To je talijanski naziv. Pošto je skulptura od crnog graba. Originalni naziv je, po libijskom talijanskom, Il verikalore dela Kuronero, Uspravio se Kuronja.
Radi se o monumentalnom djelu koje treba da simbolizuje moje obospolno usmjerenje. Tako ovdje imamo i raskoračenje i erektiranje. Sve u jednom. Da ne kažu, opet, Vasić sproću ovih, sproću onih.
Ali, ne jamčim. Vidjeću na kraju kako će se skultpura zvati.
Posted by Picasa