уторак, 22. новембар 2011.

NE SKRNAVITE MI GODIŠNJICU
DANA DRŽAVNOSTI
I NASEOBINSTVA
Po nalogu Tužilaštva BiH, bez Barašina, uhapšen je određen broj lica koje se sumnjiči da su počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva.
Ovaj put Civilno stanovništvo su jedinke srpske i hrvatske nacionalnosti. Civili su podišli pod zločine u Silosu u Tarčinu, u Osmoljetki 9. maj u Pazariću i u magacinu kasarne Krupa, koliko razumijem sve u Autonomnoj Patriotskoj Oblasti Hadžića.
Izvršeni su i pretresi raznih lokacija.
Prvo. Petnaest godina je Tužilaštu trebalo za nalog. Ili su se osumnjičeni skrivali kao Radovan Karadžić.
Drugo. Efikasnost pretresa, nakon tih petnaest godina, na visini je istraživanja tragova lanjskog snijega i služi samo da navodnoj aktivnosti Tužilaštva, u jeku i praskozorje Strukturalnog dijaloga, da izvjesni obol ozbiljnosti.
Treće. Najvažnije. Nemojte mi sada, kada Vaša Zemlja BiH slavi taj dan državnosti, taj DAVNOBiH, šta li, kaljati Svijetlu Patriotsku Istoriju, nekakvim zločinima nad civilnim stanovništvom povlaka Srbima i Hrvatima.
A ni obrazloženje ne umijete napisati.
Osumnjičene se tereti za ratne zločine nad osobama srpske i hrvatske nacionalnosti koje su bile u protupravnom zatočenju na navedenim lokacijama i izložene nečovječnom postupanju, mučenju, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja, oduzimanju prava na pravično suđenje i prisiljavanje na prinudni rad.
Pa, šta će im pravično suđenje ako su protupravno zatvoreni.
I još jedno važno pitanje. Imate li, u Vašoj Zemlji, neku Biljanu Plavšić. Nisu valjda osumnjičeni pod dejstvom Nare i Tonika, jedne večeri kraj pionirske logorske vatre, odlučili da pozatvaraju, protupravno, nešto civila, slučajno, mrske i krvatske nacionalnosti. Ko je bio tada iznad, u nekom važnom Organu.
Strukturalni ste u 3LPM.