петак, 29. јул 2011.

TEŠKI VAKAT NASTUPIO,
MUSLIMANIMA UZOR
REPUBLIKA SRPSKA
U sandžačkom listu Danas, koji izlazi u Beogradskom sandžaku, pojavio se članak Akademika Tunje Filipovića Bosanskog, u posebnom podlisku, kao nauk neukom dunjaluku u Serbiji i kao turistički, umalo ne rekoh teroristički, vodič za teritoristička prava i političke privilegije Sandžaka s obje strane rijeka Lim.
Neukom Narodu Serbskom Akademik objašnjava da sandžak znači zastava. Šteta što je Fiat kupio onu fabriku automobila, mogla se zvati Crveni Sandžak. Ali kad su Turistički Turci Osmanlije, u daljem tekstu TTO, nastupili ovdje i potamanili mrske domaće agresore, ili ih prisilili da ga prime islam, onda su formirali područja u koja zabodu barjak i nazovu ih sandžak. Dvije su vrste sandžaka, kaže Akademik. Jedna je krajinska, krajiška, okrajaška, na međi dokle su TTO stigli u deagresorizaciji lokalnog hrišćanluka, Akindžijska vrsta sandžaka. Druga je za unutrašnju upotrebu, u okviru već sandžakovanog područja, ona vrsta sandžaka koja je dio šireg teritorijanluka, turskozavnog Ejaleta. Kobiva Entiteta. Tada je, kaže Akademik, Bosna bila Ejalet. Danas je ejakulat, kažem Ja.
Tako se sav dunjaluk iz raznijeh serbijanskih sandžaka, te Serbije koja je oslobodila sve sandžake svoje, a bilo ih je vako: Vučitrnski, Kruševački i Smederevski, obavijestio o svom učešću u istoriji. Novopazarski i Pljevaljski sandžaci, Zastavluci, takorekuć, pripadali su Ejakulatu Bosna. Sreća da Đuro Pucar Stari nije znao geografiju, inače bi na nekom od Avnoja i njihovih dana, to pripalo Socijalističkoj Republici BiH i danas bi bilo Treći entitet, Sunce ti jebem. Svejedno, savjetujem Horvatima da požure.
A kada se dunjaluk znanja podnapio, Akademik Tunjo Filipović Bosanski, odapinje glavnu tezu.
„U Sandžaku nema Turaka niti bilo kakvih drugih stanovnika osim Srba i Bošnjaka koji odvajkada žive na toj teritoriji na isti način kao što Srbi žive na teritoriji Bosne, pa je logično da imaju ista prava kao i Srbi u Bosni i Hercegovini.“
Dakle, prvo. Srbi su potomci nekih osvajača BiH, kao što su muslimani potomci osvajača tog srbijanskog prostora.
Dakle, drugo. Sandžak je Srbijanski Vatikan.
Dakle, treće. Republika Srpska je mjerna jedinica za razbijanje država.
Dakle, četvrto. Lakše je formirati sandžatitet u Srbiji nego ukinuti entitet u BiH.
A kažu da su Latini lukavi.