среда, 13. октобар 2010.

BORJANA, ŽENA LUČ
Ustavni sud Federacije, zar i to postoji, imao sam utisak da u Federaciji postoji samo nepostojeća trasa Koridora 5c, Božo Ljubić i međumostarska linija razdvajanja, donio je istorijsku odluku povlaka mišljenje.
Zakon po kome postoji federalsko Ministarstvo obrazovanja nije u skladu sa ustavom Federacije i ima da se ukine ili prilagodi u odnosnim člancima. Taj zakon je omogućavao da Federacija, a vi znate šta, a naročito koga, pod tim podrazumijevam, određuje kakvo će obrazovanje biti u kantonima i da određuje da isto takvo obrazovanje bude i u županijama.
A dejtonske nadležnosti Federacije i kantona zbore ovako: sve što nije određeno da je u nadležnosti Federacije, u nadležnosti je županija. Kantoni kako hoće. Obrazovanje nije uzeto u vojsku. Nije mobilisano na nivo Federacije.
Sad mi je nekako manje žao što Borjana nije pobijedila onog usronju. Jer Borjana je Krišto presavila tabak i napisala slovo Ustavnom sudu Federacije.
Toje prvi slučaj povratka nadležnosti sa uzurpirane Države na županije. Jer Sarajevo je sebi prisvojilo i Državu i Federaciju. Štogod ode u Sarajevo postane država, sunce ti jebem.
Borjana je luč koji treba slijediti u BiH. Ona je Borjana Robin Hud. Uzima od neustavno ovlaštenih i daje razvlaštenima.
Tako će i Republika Srpska. Tako smo govorili u kampanji. Povratak nadležnosti. Otetih. Neustavnih. Nedejtonskih. Biće teško ali ima put. Ustavni sud. Ako neće sud, hoće Narodna skupština. Nezakonite zakone, neustavne, otete, prigrabljene, prigrljene, prigrljapljene, preotete, nametnute, staviti van snage na Teritoriji. Pa da vidimo, majčin sinčiću, koji će Rudo podići rudo na Teritoriju.
A nešto čitam Opšti okvirni sporazum za mir, jer, stalno mi je pod jastukom, koji u Aneksu Četiri kaže da su pitanja koja spadaju u nadležnost institucija BiH samo nabrojana:
• Spoljna politika
• Spoljnotrgovinska politika
• Carinska politika
• Monetarna politika
• Finansiranje ustanova i međunarodnih obaveza BiH
• Politika i propisi za useljavanje, izbjeglice i azil
• Sprovođenje krivičnoh zakona na međunarodnom planu i između Entiteta, uključujući tu i odnose sa Interpolom
• Uvođenje i rad sredstava za međusobne i međunarodne komunikacije
• Regulisanje saobraćaja između Entiteta
• Kontrola vazdušnog saobraćaja.
I nema više. Nema suda. Nema tužilaštva. Nema vojske. Nema granične policije. Nema Keme, jednog i drugog. Nema šest, sedam ministarstava u Savjetu ministara. Nema BHRT. Nema Miss BiH. Nema himne. Nema pjesme eurosonga. Nema reprezentacije u fudbalu. Nema selektora. A nema više ni Silajdžića.
Borjana je otpočela nove procese u Naseobini. Svaka joj čast.