четвртак, 03. јун 2010.

OTVORITE
ROMAN "PRSTI LUDIH OČIJU"
NA OVOM BLOGU
Moj enigmatski prijatelj Miloš Milićević iz Doboja se potrudio da lektoriše i ispravi slovne greške u dosadašnjoj verziji teksta romana koja je postojala na blogu. Sada je pred vama čist tekst pa ga preporučujem zainteresovanima, uz zahvalu M. Milićeviću.

Нема коментара: