петак, 14. мај 2010.

AMANDMANSKI NEKROLOG ZA RAFIJA
Veliki, gromadni, granitni, preuzvišeni i presvijetli sin naših triju naroda i brčanskih narodnosti, naših dva entiteta i jednog jedinog distrikta, žezleni stub demokratskog, pravnog i pravednog Ohaera, stvoritelj oružanih snaga BiH i Selme Cikotića, strujni stodesetkilovoltni transformator, naš dragi Rafi Gregorijan, sa ovom tužnom godinom, završava svoju misiju u sretnoj zemlji BiH.
Teško da će BiH ikada više imati tako svijetlog sina svoji naroda i brčanskih narodnosti.
U ovom teškom času treba da ostanemo dostojanstveni i nepokolebani.
Zemlja koja ima takvu budućnost, kao BiH, ne treba da se brine za svog Rafija.
*
Demokratski kongresmen Hauard Berman uputio je u proceduru amandmansku dopunu 17. poglavlja američkog Zakona o imunitetu. U tom amandmanu se kaže da zakon obuhvata i kancelariju Visokog predstavnika u BiH i kancelariju Međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu.
Očito je da u BiH, glede Ohaera, kao i na Kosovu, tradicionalnoj šiptarskoj pravničkoj zemlji, caruje pravo u svim svojim nijansama i vrlinama. Pa saučesnike, američke državljane, mora da štiti američki zakon o imunitetu.
Očigledno je, nakon najava Vlade Republike Srpske da sprema tužbe protiv Ešdauna, drugih visokih predstavnika i međunarodnih aktivista ZPU, Zelenog Pokreta Unitarizacije, podiže se pravna bodljikava žica oko svijetlih granitnih usvojenih sinova naših naroda. Dobro, jednog od Naših naroda.
Ako američke zakonodavne insitucije prihvate i proglase ovaj amandman, biće to veliko priznanje Bosni i Hercegovini za njeno objeručke prihvaćeno pravno utemeljeno djelovanje međunarodnih svilenih diverzanata, terorista i špijuna. Treća ruka, srpska, eto, nije se baš potrudila.
I priznanje da je sve rađeno mimo prava i zakona. I Dejtonskog sporazuma.
I biće to perfektan amandmanski politički nekrolog za Rafija.
Ovdje, u amandmanu, počiva uspravna pravna ikona, zajednički Rafi.