петак, 15. август 2008.

ENDEMSKO SLJEPILO SARAJEVA
Ravnodušan sam na glupost, sljepilo ili neukost političara, ekonomista, intelektualaca, pa čak i estradnih zvijezda.
Ali kad to uočim kod novinara, i djelatnika koji se obznanjuju u novinama, nekako me tuga stegne.
Oslobođenje i Zija Dizdarević danas citiraju jednog od brojnih esdepeovih Komšića: Sve dok postoji Republika Srpska, kao entitet za sebe, BiH će biti nestabilna. A onda Zija tome suprotstavlja moju izjavu o opasnosti ustavnih promjena po stabilnost i opstanak BiH.
U redu. Slažem se da budem suprotstavljen.
Ima samo jedna mala sitnica koja je sporna.
Komšić se zalaže za ukidanje Republike Srpske a ja se ne zalažem za ukidanje BiH. Ja upozoravam da se ne treba upuštati u ono što može da nas destabilizuje. Da se ne raspravljamo oko toga ko pije naru a ko pivu jer ćemo se posvađati, prevrnuti sto i otići iz krčme.
Ko je sada opsnost po BiH i čija je retorika razorna?
Dabome, sa Komšićem se slaže Zija Dizdarević.
Problem je, kaže, što je Republika Srpska mononacionalna. A nije problem što je Federacija mononacionalna iako postoje Hrvati, nije problem što je Sarajevo mononacionalno. BiH je takva izašla iz rata i to je realnost koju neće Komšić promijeniti. I neće je niko promijeniti. Na tu cijenu je trebalo računati prije uzimanja puške u ruke i žrtvovanja mira.
Zija Dizdarević moli se u Crkvi Bonskih Ovlaštenja: primijeni ih Gospode Miroslave, ukini Republiku Srpsku a Gospođu BiH pomiluj...
Ne shvatam to sljepilo koje je Zija poprimio od Komšića i drugih iz sarajevskog političkog popodneva koje traje otkako je Alija žrtvovao mir. Pa, Sarajevo, i niko živ u BiH i FBiH, ne može ukinuti ni opštinu Breza a deceniju i po se bave ukidanjem Republike Srpske.
Da li je moguće da neko državu i njeno unutrašnje uređenje shvata na tako ponižavajuće primitivan i pojednostavljen način:
· Ko uopšte kaže da je Dejton organizovan da BiH opstane
· Ko misli da ukidanjem Republike Srpske BiH opstaje
· Ko misli da je moguć povratak stanovništa u potpuni predratni mozaik, čak i sa primjenom sile
· Ko je toliko slijep da ovu BiH vidi kao tako jak i neponištiv kontinuitet sa nekom bivšom nepostojećom BiH, sa Kulinom banom, pradjedom, bogumilima i drugim budibogsnamicama. Nije Samostalna Radionica Branka i Hamdije bila država BiH.
· Ko ne vidi da suverenitet u Dejtonu nije uzet od BiH i predat entitetima. BiH po suverenitetu nije ni postojala jer ništa što se može ocariniti kao BiH nije imalo nikakvu pojavnost i demonstraciju suvereniteta na cijeloj teritoriji pa niti su svi današnji podanici države BiH ikada izrazili saglasnost a ni želju da budu u toj državi. Dejtonski sporazum je sankcionisao realnost nepostojećeg suvereniteta BiH i locirao ga tamo gdje pripada i gdje ga je našao.
· Ko je toliko slijep da misli da može suverenitet, državnu imovinu, nadležnosti, entitete, kantone, jednim potezom potrpati u sepet, natovariti na konja i odvesti na Miljacku. Umjesto na Bosfor.

Нема коментара: