четвртак, 30. јун 2016.

РАЦИОНАЛНИ
НАЦИНАЛИЗАМ

У склопу моје Политичке Концепције, која обухвата
► Градњу Велике Политичке Странке, не обавезно и само једне, на трајном принципу Повратак Људима и на практичној технологији устаљене страначке процедурологије
► Уважавање Широких Сиромашних Слојева са паролом Средњи Прст Богаташима, Рука Сиромасима
► Повратак Држави, чврстом Етатизму, као једином гаранту опстанка Нације, ако се Економија подразумијева
► Моја Нога, Мој Језик, Моја Земља, на једномм мјесту и истовремено
► Стварање монолитне НДД Сфере. Нација Држава Друштво,
дошао је на ред и Национализам.
Јер, скоро ништа од набројаног, и још потребног, не може без Национализма. Мултиетничност нигдје није успјела, осим у Сједињеним Америчким Држава, али зато што безочна диктатура Морганизма не признаје ни једну нацију, ни једну етничност и све их сматра обичним потрошачима, робљем и кокалашима.
Стога се Мултиетничност не може практиковати у Великој Политичкој Странци, у Националној Култури, у организацији Државе, чак ни тако необавезујуће као што је Федерација или Конфедерација и Унија.
Данас, када одмиче 21. вијек и када је јасно да Цивилизација може опстати и успјешно регулисати своје односе, без дивљаштва Америчког Морганизма, само на темељима Националне Државе, дабоме не стерилне али већински националне и у потребној мјери затворене, није, дакле, питање Да ли Национализам, већ Какав Национализам.
Национализам данас мора да буде
► Рационалан
► Етатистички
► Економски
► Културолошки.
А то, у једној синтагми, значи Рационални Национализам.
Брига о својој Нацији, прије свега. Не штетећи друге Нације. Што се не може ни практиковати ако и оне почивају на Рационалном Национализму. Брину за себе.
Сваки други облик Национализма,
► Ратнички
► Територијалистички
► Шовинистички
► Фашистички
► Поробљивачки,
испрактикован и испробаван у Европи, нарочито, није прикладан за нови миленијум и концепт Национална Држава.
Јер не омогућује Коегзистенцију Држава као Националних Кућа а, онда, и Цивлизације цијеле.
Рационални Национализма је захтјевна Идеологија.
Јер тражи ангажман сваког појединца и цијеле заједнице, непрестани активизам и неопходну хуманистичку толеранцију.
Рационални Национализам је саставни дио Уређене Људске Заједнице у најширем смислу.
Али га она не може наметати никоме. Он мора да се изњедри из сваке Нације понаособ.
Која Нација то не буде умјела и могла, нестаће.

Претвориће се у мигранте, обесправљенике, апатриде, никоговиће и нигдјеговиће.