уторак, 28. јул 2015.


ОБЛИЦИ
СВЕМУ СЕ МОЖЕ ДАТИ ОБЛИК,
ОСИМ ЖЕНИ,
ТО ЈЕ БОЖИЈЕ ДАВАЊЕ