уторак, 03. фебруар 2015.

НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СТРАНКЕ ГОВОРИ О
СТЕПЕНУ УВАЖАВАЊА
НДД СФЕРЕ
И ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕМА ЊОЈ

Под појмом Плитичка Странка треба подразумијевати оне колективитете који имају инсталирану једну од веза са бирачима. Та веза може бити преко организације, на једном полу, али и преко неке врсте амбасадора странке међу бирачима који се активирају у времену избора, на другом крају комуникационе лепезе.
Постоје и политичке странке које то нису али их надлежне друштвене институције, па и ЦИК, тако воде у инвентару. О њима не треба озбиљно расправљати.
У овдашњим политичким равнима,  подручјима бившег супрамасовног Савеза Комуниста, подручјима племенске одушевљености политиком и подручјима схватања политике као најприхватљивијег колективитета са елементима весеља, мржње и самопотврђивања, евидентирао сам четири основна типа сраначке организације који се на различите начине повезују са бирачима.
1.    ОРГАНИЗАЦИЈА У РАВНИ БИРАЧА

То су Политичке странке оспособљене, потпуно или дјелимично, за Перманентну Изборну Активност. Карактеристика њихове организације је огољена страначка вертикала у којој су и Предсједник Странке/Лидер и сви други органи, директно конектовани са организацијом на терену. То је странка чија је теренска организација максимално разуђена и инсталисана директно у Слој Бирача. На тај начин се дјеловање локалне организационе мреже окреће чланству и бирачима а не руководству и Врху Странке. То доноси максимално могуће уважавање Члана и Бирача.
2.    МЈЕСТИМИЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА

То су Политичке Странке мање гласовне важности. Њихова организација је релативно добро консолидован Горњи Страначки Слој који је са бирачима повезан тек неким организационим ареалима или повременом вертикалном комункацијом. Таква Странка у свом организационом слоју, одвојеном од бирача, има неколико сегмената који нису компактни и компатибилни али се из различитих разлога држе заједно и не нарушавају стабилност тог висећег вијенца.
3.    ОРГАНИЗАЦИЈА СИГНАЛНИХ ЕФЕКАТА

Политичка Странка са таквом организацијом још је мање гласовне важности. Њу карактерише релативно згуснут Горњи Организациони Слој, који има једног централног лидера, политичког менаџера или мешетара, и неколико подлидерских пунктова, односно личности које су таквог политичког карактера, заједно са лидером, и у таквј корелацији, да онемогућавају било какво омасовљење Странке. Они са бирачима комуницирају својеврсним Политичким Сигналима, неком врстом бљескалица које им доносе лутајуће гласове, отпатке и незадовољнике.
4.    ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАЗНОГ ПРОСТОРА

Четврта, и крајња Политичка Странка која се може узети обиљно, јесте Странка која нема никакву организациону везу са бирачима. Чак и када на терену имају нешто што се номенклатурно може детектовати као организациони сегмент, то је тако аморфно и нестабилно да није вриједно озбиљнијег социо-политичког сецирања.
*
Јасно је да стабилност Друштва, и цијеле НДД Сфере, зависи од организације преовлађајућих политичких странака. Дабоме, не само од тога. И од броја странака које су организоване по првом принципу.
У нестабилним и потпуно неизграђеним друштвима, чланство у плитичким странкама је масовно а заинтересованост за политику огромна.
На те чињенице морају да одговоре озбиљне Политичке Странке.
Странке које су на врху моје љествице, или иду према врху, показују:
·        Висок степен одговорности према НДД Сфери
·        Исказују максимално уважавање сваког поједначног сегмента НДД
·        Регрутују и образују најспособније појединце за фунције власти, кандидатску понуду и друштвене послове уопште
·        Пресудно утичу на нека друштвена, вриједносна, културна и економска кретања.
Странке које су на дну, или падају према дну, показују:
·        Висок степен манипулативности
·        Регрутују и емитују искомплексиране и некарактерне кадрове
·        Лажни компромисерски дух
·        Колаборационизам
·        Потенцијалну инсталативност за деструкцију друштва или цијеле НДД Сфере.
Низак друштвени коефицијент везе Страначке Организације и Бирачког Слоја доводи, у првој фази, до тоталитаризма а у другој, до Сириза ефекта.

Ну. То ми је друга тема.