субота, 09. новембар 2013.

2450.
ЗАДАТАК
ЗА ЦЕНТАР
ИЗДРКАВАЧКОГ
НОВИНАРСТВА:
КО ЈЕ ПЛАТИО
ЈУГОСЛОВЕНСКИМ
ПОРТАЛИМА
ОБЈАВЉИВАЊЕ СКАСКЕ
КО ЈЕ МИЛОРАД ДОДИК.
МОЛИМ РАЧУНЕ,
ФАКТУРЕ, ДАТУМЕ, ВАЛУТЕ.