понедељак, 18. март 2013.

2016.
KOGA ILI ŠTA
TROŠI
LAGUMDŽIJA
 

Objavljena je vijest da ministar BiH Inc. za eksterna djela, Lagumdžija, troši mnogo manje sredstava nego Alkalaj.
Da definišemo pojam Alkalaj. Radi se o Neartikulsanom Komšiću izvršne vlasti i o protođakonu Silajdžićevog koncepta spoljne politike čija je okosnica rasprostrana laži o 300.000 silovanih muslimanki od strane Srpske Agresorske Manjine u BiH. O Slučajnoj Spodobi u diplomatiji. Kao što je i BiH Inc. sama.
S te tačke, za Lagumdžiju poređenje je Ispodnižavajuće.
Ali sa tačke opšte koristi za odnosni Incorporation, činjenica o netrošenju je poražavajuća. To znači da je ugled BiH u Velikom Belom Svetu ma apsolutnoj nuli.
Lagumdžija spoljnu politiku vodi u krugu nekoliko ambasada. On je postao Sulejman Veličanstveni svjetske diplomatije. Svi mu dolaze na noge.
Ali to je posljedica i ugleda samog Lagumdžije. Vratolomdžije koje je od izbora daleke 2010. izveo sludile su i najodanije njegove fanove u Međunarodnoj Zajednici. A bili su spremni podržati sve njegove udžbenike, počevši sa Aritmetika za BiH, u jednoj jedinoj lekciji.
Kako radi sa Dva Hadezea, kako se huremski ponio prema Jedinoj Esdea, kako se znoji oko Platforme sa Esenesdeom, kod koga, čini mi se, sazrijeva pitanje Da li prije rasplatformisati SDP ili SDS, tako radi i u diplomatiji. Isključivo za sebe i svoj položaj. Ne radi čak ni za svoju partiju. Po tome je on Bošnjački Mladen Ivanić. ŠSJ ideologija. Šta Sam Ja.
A šta sam ja očekivao. Mislio sam, kad je istjerao Mrski Esenesde iz Socijalističke Internacionale i postao Najveći Živi Socijaldemokrat Balkana i cijele Blgarije, sada će krenuti po svijetu da ga primaju Lideri sa velikim K. Prvo najveći, pa sve do lidera socijaldemorkatije u Uturundiju.  
Pjesnik se zajebo.
Ne znam šta bih mu savjetovao. Ni troši, ni nemoj.