петак, 18. мај 2012.

Posted by Picasa
FUDBALSKA UTAKMICA
LCA LIGAMENTICOSI - ZOTOVIĆ
Doktor Siniša Bijeljac, hirurg za Prednji ukršteni ligament, izvodi početni udarac.