петак, 25. јун 2010.

NUDIGUZI PONOVO JAŠU
RADI SE O ODUZIMANJU TERITORIJA A NE O DRŽAVNOJ IMOVINI


Prirodno je da Republika Srpska zakonodavno reguliše svoje nadležnosti nad teritorijalnom i drugom imovinom sa kojom je ušla u Dejtonski mirovni proces i koju je unijela u sastav BiH. Samo unitaristi i jevtini prodavači, kao što je PDP, može da spori to pravo ili da tvrdi da je to narodno kolo za predizborne svrhe.
SNSD već godinama, dok razni izbori prolaze, ima identičan stav. Imovina Republike Srpske, kao što su vojne baze i kasarne, može da se da na korištenje bez prava raspolaganja i bilo kakavog knjiženja i popisivanja.
Oni koji zajtijevaju prenos imovine na takozvanu državu, žele u stvari da otmu teritorije od Republike Srpske. Jer, vojni poligon Manjača, na prmjer, ima 75 kvadratnih kilometara teritotorije, sa rubnim područjem od 15 kvadratnih kilometara, ukupno 90 kv. km, što je četiri puta više nego što imaju sve druge baze, poligone i kasarne u BiH. Niko nema pravo da tu teritoriju preda BiH, čak ni da proda za jedan euro kako bi to uradio PDP, po Borenovićevoj izjavi da se radi o predizbornoj priči. Borenović i PDP, očito, poručuju zainteresovanima u BiH da će, ako dođu na vlast, dati u vlasništvo Manjaču i druge baze i kasarne, budzašto ili bepslatno.
Javnost treba da zna da se u ovom slučaju radi o teritorijama i o pokušaju otimanju prostora koji je Republika Srpska unijela u Bosnu i Hercegovinu, prilikom mirovnih pregovora i potpisivanja međunarodnog ugovora.
Predizborna kampanja, očito nema ravnopravnu programsku utakmicu. Opozicija, nasuprot političkom programu i koncepciji Esenesdea, nema ništa da ponudi javnosti pa razni nudiguzi, kao što je Borenović, Ivanić je i ovaj put mudro sebe sklonio u stranu, kao i u Butmiru, javno poručuju šta bi dali samo da se guza voza u foteljama.