среда, 25. новембар 2009.

SPORAN PRENOS OVLAŠTENJA
Sintagma Prenos ovlaštenja postaje sve uobičajenija dok na samrtnoj postelji čuje se hropac Ohaera.
Ohaerovi dužnovršitelji već godinu dana zbore o Prenosu nadležnosti sa Ohaera na Ojačano Predstavništvo EU. O tome telali i Sarajevo – be može Ohaer otići dok svoja ovlaštenja ne prenese na domaće državne institucije. O tome se pričalo i na sjednici Savjeta Bezbjednosti na kojoj Incko Visoki nije imao navijački šal ali je sam i sav bio navijački – Rozmari di Karlo je govorila o Prenosu.
Mnogi nisu shvatili.
Ne radi se o ukidanju Ohaera nego se radi o ukidanju ovlaštenja koje je sebi dao Ohaer i koje mu je dao nelegalni PIK. Bez obzira što francuska ambasadorka u BiH tvrdi da PIK ima legitimitet, taj fantomski organ se ne spominje, vezano za ustanovljenje, ni u jednom dokumentu bilo kog validnog internacionalnog tijela, pogotovu ne u Dejtonskom Okvirnom. Taj organ je samoustanovljen i kao takav nije imao nikakve međunarodne pravne temelje za davanje ovlaštenja Ohaeru.
Stoga Ohaer nema nikakvu podlogu da svoja ovlaštenja transferiše na Ojačano Predstavništvo EU.
Niko iz sadašnjeg i dosadašnjeg osoboblja Ohaera ne može biti radnik Predstavništva EU.
EU ovdje mora otvoriti Partnersko predstavništvo.
Time će, Evropska unija, pokazati da li joj je stalo do BiH, kao evropskointegrativne interesne sfere ili joj je stalo do toga da BiH drži pod Kalajevim režimom i međunarodnom upravom kako bi se čuvala kao zabran Nato pakta i kao areal koji ne bi trebao da pripadne Rusima.
Ako EU nema stvarnog ekonomskog, političkog i demokratskog interesa za integraciju BiH u svoje strukture, da onda pokupimo svoje krpice i da tražimo druge stubove.
Produkovanje situacije u kojoj će PIK ostatati sa svojim „legitimitetom“ a Ojačano Predstavništvo EU imati bonska ovlaštenja jednako je smrtonosno za BiH kao i Tihićevo zalaganje da se bonska ovlaštenja prenesu na Vrhovni sud BiH ili na neko drugo „državno tijelo“.