четвртак, 26. новембар 2009.

NOSAČI PAKETA
Ili paketonosci, razvrzli su se po Bosni i Hercegovini, koju Međunarodna krizna grupa u svom najnovijem dokumentu, 927 puta naziva Bosna, a o pridjevu bosanski da ne govorim, i uručuju papir koji je ostao od Butmira i kojem su miševi pojeli neke pasuse pa se više ne zna šta je ostalo od početne namjere da se u BiH uvali pojedinim narodima, Hrvatima i Srbima pretežito. Pošto sam očigledom ustanovio da je papir skrajan na način seoskog učitelja koji ispravlja pismeni rad, malo crtan, malo precrtavan, ostavio sam ga na stranu, sve dok mi supruga nije zagalamila: samo ležiš i gledaš tu ligu prvaka, uzmi nešto i čitaj, ko i drugi ozbiljni ljudi. U strahu, prvo dohvatim Kuperov papir.
Vidim, za državu predviđene i nadležnosti poljoprivrede, koju samo ima Republika Srpska, i lokalna samouprava pod državnom vlašću, i nauka i tehnologija, jadna joj majka, i unutrašnja sigurnost, takozvana bedzbjednost, malo im vojska.
Ali vidim i presvijetlo, podvučeno slovo: Nadležnosti koje je preuzela Bosna i Hercegovina po postignutoj saglasnosti entiteta, mogu biti vraćene entitetima uz jednoglasan pristanak Bosne i Hercegovine i oba entiteta.
Koliko znam, radi se o tri nadležnosti. Sve ostalo je oteto. Trebalo bi u tom odjeljku da stoji i dvaput podvučeni stav da će se te nelegalno „preuzete“ nadležnosti vratiti vlasniku u preuzetom stanju.
Kuperov papir, u stvari malo oglodani Butmirski, sadrži neke ključne formulacije, skoro da su to milenijumski pronalasci u teoriji države i međunarodnog prava, kao što je prenos suvereniteta na međunarodne organizacije. To pravo dobija BiH. A entiteti će osigurati poštovanje sporazuma sa tim organizacijama.
Niko nikad nije u svoj ustav ugradio odreddbe o prenosu suvereniteta vlastite države, bjanko, unaprijed, kad ko zatraži.
Uglavnom, odredbe o Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara, Domu naroda i procedurama, sačinjene su da potpuno potaru ravnopravnost naroda u Bosni i Hercgovini.
Jer, ako se trima narodima, oduzima pravo da direktno biraju člana Predsjedništva, nema ravnopravnosti naroda, nema konstitutivnosti. Ako se Domu naroda oduzimaju sadašnja prava u zakonodavstvu, onda se poništava ravnopravnost naroda. Ako Premijer, kako Paket zove Predsjedavajućeg savjeta ministara, može da poništi zakon ili akt nekog ministra, onda više nije važno da li je ministar Mađar ili Islanađanin.
Ako se zna da Premijer, Predsjedavajući Savjeta ministara neće osam godina biti iz Republike Srpske a da se lako može naći destilovani Hrvat, kao Komšić, onda je jasno u kom smjeru teku paketi.