понедељак, 12. јануар 2009.

FEDERALNA TELEVIZIJA
JAVNI UTICAJ OHR
Dom političkih stranaka u Parlamentu Federacije donio je prije novih godina, izmjene određenog zakona po kome konkurs za izbor upravnog odbora FTV raspisuje nadležna parlamentarna komisija a bira ga sam Parlament. O tome još treba da se izjasni Dom Konstitutivnih Naroda Parlamenta Federacije.
Nakon novih godina Ohaer je izdao portparolski katil-ferman u kome se kaže da dotične izmjene nisu prihvatljive za Kancelariju visokog predstavnika jer predstavljaju direktan uticaj na javni emiter. Kobiva, amandmani, tj. izmjene, nisu u skladu sa „državnim zakonom“, ovaj zakon bi FTV stavio pod direktnu kontrolu političara, to nije prihvatljivo za EU...
Ohaer nastavlja da se prema svima ponaša kao prema Esdeesu.
FTV je vlasništvo Federacije BiH i s njim država nema ništa čak i pod uslovom da država ima „državni zakon“.
U Parlamentu Federacije BiH ne sjede političari nego delegati, poslanici, predstavnici koje je na direktnim izborima birao narod.
Teško je reći zašto direktni narodni predstavnici nemaju pravo da raspisuju konkurs i biraju upravni odbor neke televizije koju gleda narod koji je njih birao.
Ohaer nije ovdje da nadgleda provođenje javnog servisa nego Opšteg okvirnog sporazuma za mir i nije ovdje da bude glasnogovornik EU. Kada BiH priđe blizu Evropskoj uniji onda će ona kroz poglavlja koja otvorimo i zatvorimo tražiti da mijenjamo svoj zakonski odnos prema medijima, ako je to evropski standard ili uslov demokratije. A mislim da nije.
Po kom to standardu neidentifikovana odmetnuta i samoproklamovana grupa koja sebe naziva regulatorna agencija za telekomunikacije ima nadležnost nad javnim emiterom-podstanarom pa i nadležnost nad direktno biranim delegatima Parlamenta FBiH? Po istom onom po kojem su privatne Fed imale nadležnost nad finansijskim tržištem Amerike pa je ono dobilo otvorene kaverne?
Parademokratska opsjena o samoregulatorima, o nezavisnim regulatornim tijelima i agencijama je karadabićevska kulisa iza koje se krije namjera, i djelo, da se direktno vlada medijima i bilo čime drugim. Konkretno: pitanje je da li bi sadržajem i buckom programske crne rupe od 3.600 sekundi ohaerov jurišnik Rafi mogao da vlada na način da se blati Republika Srpska i, naravno, Dodik, da je upravni odbor izabran i imenovan u Parlamentu. Tada bi taj UO i odgovarao Parlamentu. Ovako, odgovara RAK-u i Ohaeru, koji se tu petlja bezakonito. Sam Ohaer, pak, ne odgovara nikome. Kad je to PIK, ili neki drugi nezakoniti organ, razmatrao djelovanje Kancelarije visokog predstavnika i ocjenjivao taj rad? Ko je ovdje nedodirljiv a želi da upravlja zemaljskim poslovima? Ni RAK, Regulatorna agencija za komunikacije, ne odgovara nikome. U svakom društvu onaj ko ne odgovara nikome i nije prema bilo kome odgovoran, ne može da radi ozbiljne društvene poslove. Čak ni da prodaje kokice ili bostan jer mora platiti komunalnu taksu i porez.
Parlamenti u BiH moraju da imaju svu vlast. To je jedino dostignuće demokratije koje možemo praktikovati iako smo neuki, divlji i neartikulisani. Ohaer i Eraka su dostugnuća austrougarske monarhije.
Uostalom, neka KVP objavi popis država evropske unije i način imenovanja direktora i upravnih tijela državnih televizija, sa posebnim osvrtom na ulogu parlamenta.