субота, 14. јун 2008.

KOMESARICA VIVIJEN
Komesarica Evropske komisije za telekomunikacije, ritmično-melodičnog imena najprikladnijeg za pop pjevačicu, Vivijen Reding, imala je ideju da vagonira, postroji i ukalupi telekomunikacije zemalja evropske unije na način da primijeni subgenetsku bosanskohercegovačku formulu RAK. Imala je prijedlog da se uspostavi jedinstven regulator za cijelu EU, odnosno za svaku zemlju članicu. Kobiva, to bi donijelo niže cijene pa bi građani EU osjetili blagodeti.
Dabome, zemlje članice su se usprotivile.
Lijepa Vivijen, prelijepa za jednog regulatora telekomunikacija, odnosno za mjesto evropskog komesara – to mora biti neko ofucano muško ili zadrta muškobanjasta ženka sa manjkom prirodnopripadajućih hormona – zaboravila je da članice EU u Uniju ne unose suverenitet u kesi koji se odlaže na deponiju za reciklažu. One ga unose u punom kapacitetu. A to što se odriču valuta, carina, graničnih prelaza itd. to je samo poboljšanje produktivnosti komunikacija jer kapital, ljudi i robe i tako prelaze granice – zašto to ne pospješiti. No, telekomunikacije su stvar suvereniteta jer su frekvencije nacionalno i državno blago a zarada na tome temelj poreskih prihoda i nadležnosti u raspodjeli opšte koristi od toga.
Klasična greška – postaviš ga na neko mjesto a on odmah pomisli da je cijela EU i smišljena zbog toga da on­/ona ima šta da smišlja.
Domet Vivijen Reding je ipak lokalniji, možda da zamijeni Kemu.
(211 riječi za Vivijen)