петак, 12. фебруар 2016.

АВАНГАРДА
ПРВИ БРОЈ ЧАСОПИСА УНИЈЕ СТУДЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.
ОБЈАВИЛИ И РАЗГОВОР СА МНОМ.
АПСОЛУТНОЈЕ ЗАХВАЛЕНИЈЕ И ПОДРШКА.