понедељак, 20. април 2015. ШТЕЈЕР
СУСЈЕД ПРОЛЕ МИ ДАО ЈЕДНО СЈЕДАЊЕ НА ТРАКТОР. НЕ БИХ УМИО ДА ГА ВОЗИМ, СТО НОЖНИХ И РУЧНИХ КОМАНДИ, ГОДИШТЕ 55.
 ПРИХРАНА СТАЈЊАКОМ


ЉУБАВ
ОД ПОТРАГЕ ЗА ЉУБАВЉУ, НОГЕ СУ МИ ДО КОЉЕНА БЛАТЊАВЕ. А НАС ДВОЈЕ СМО СХВАТИЛИ ДА МЕЂУ НАМА МОЖЕ ДА БУДЕ САМО ПРИЈАТЕЉСТВА. ПА СЕ ЗАЈЕДНО ОДМАРАМО И ПОМАЛО ШЕТАМО.