петак, 10. фебруар 2012.

VARIJACIJA NA HUTBU
Kako je zapisano: A kada bi im se ponovo pružila prilika, opet bi nastavili da rade ono što je bilo zabranjeno, jer oni su zaista lažljivici. Oni bi opet u Silose išli jer tako su završili narodi koji su laži proizvodili. Nestali su. Putujte po svijetu hadžićkom i tako pričajte. Recite im Istina je došla i zato Laž mora otići. Istina je kad ja dođem i kažem da je Istina d.o.o. došla. O tome oni ništa ne znaju a ni preci njihovi.
Istina je da je Istina u Sihlosu, i drugijem Sihlosima, bila četiri godine, tri godine, dvije godine, negdje i manje mada bi bilo bolje da je i danas tako jer Istina je vječna a prolazni su oni koji joj se suprotstavljaju. Laž nije nikakav oblik Patriotizma. A zna se ko je na ovoj zehmlji, koja je srhpska, kako uči onaj lažljivac vasić, bio jedini Patriot i ko su bili jedini Patrioti. Zločinac počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu a završava time što istina naliči na laž. Oni su naličili na agresore i na genocidaše a onda su agresori i genocidaši naličili na Srbe.
Istina je drahgulj, Najveći d.o.o. kako je pripovijedao Neulaživi. Zato oni hoće da nam Istinu ukradu i da vi za njihov boravak u Istini Silos d.o.o., budete u Laži, Okružnom Zatvoru s p.o.
Istina i laž svakako postoje. To je po zakonima fizike. I to je naša poruka Hadžićanima i onima koji su u Zatvoru s p.o., poruka da ćemo se boriti da se brane sa slobode. Lahko se braniti iz Sihlosa. Stoga mi sa ovog časnog mjesta, u ovom časnom danu, sa ovog časnog stepenika, iz časnih cipela, pred ovim časnim ljudima koji su danas u džamiji, tražimo da se uhapšenim Hadžićanima odmah i bezuvjetno omogući odbrana sa slobode jer oni nisu zaslužili da ih se zbog odbrane svog doma i domovine, ponižava.
To što je nekoliko hiljada Lažnih išlo u Istiniti Silos, to je Svevrhunska Patriotska Istina, S.P.I. Ti Lažni, kojima krv ima više laži nego crvenih krvnih zrnaca, i zelenih zajedno, žele da rašire Laž da su bili ovdje u Silosu na logorovanju i da su imali svoje čakije za otvaranje konzervi a da su subotom dobijali ananas, onaj u kolutićima, i da im, vi časni ljudi, sa časnim stražama, i časnim puškama u rukama, niste dali da se priključe Patriotskoj Borbi Istine i Kavge. Istina je jedino da onaj Jovičić s.r., nije mogao u Patriote jer ga je šejtan obalegao dok je prije Patriotizma hodao po onoj petokrakaškoj skupštini, a nije ni dovoljno visok za Patriote i kosa mu stalno raščupana, ko i on sam, naročito otkako je toliko vremena proveo na Logorovanju Laži.
Naša poruka Hadžićanima, sa ovih uzvišenih stepenica, je naše veliko hvala za veliku hrabrost i gostoprimstvo koje su samo Hadžićani znali pružati u danima Naše Odbrane od agresije na Naš Narod i Našu Državu.
Hadžići su bili i ostali oaza slobode i časti Našeg Naroda.
Gostoprimstvo i Patriotizam vazdan idu zajedno. Kao i Kazani i Silos.
Idite po svijetu i širite istinu o tome. O Gostoprimstvu Našem. I o Pasjaluku Njihovom. O Istina našoj. I o Lažima Njihovim.
I gdjegod žitoprodukt ima, mlinpek neki, pekara parna, silostrejd, žitoprerada kakva, neka se okreči, i krovovi poprave, spriječite da se privatizuje, jer će opet trebati za Istinu Našu. Laži se ne iskorjenjuju tako lako hladnom istinom, kao što je govorio Svelažounuštivi.
Probudi se, Moj Narode, i nemoj čekati da jednog po jednog odvode. Ni mi nismo odvodili jednog po jednog.
Već po stotine.
Probudi se, jer se nikog osim Boga ne bojimo.