среда, 16. новембар 2011.

PLITKA JE KATARINA
ZA SRBINA
Izvjesna misica Hrvatske, Katarina Banić se izlupala u nekoj emisiji Mačkov Rep Karpet. O kršćanstvu. O zabrani djeci da budu pederi. O abortusu. I o tome da se nikad ne bi udala za Srbina.
Od tolikih nacija, ona našla Srbe.
Nakon toga se digla izvjesna medijska prašina. Mada nije jasno zašto. Jer, Katarina ima samo 21 godinu i sigurno nije učestvovala u etničkom demokratizovanju i etničkom europeiziranju Hrvatske.

Ako je intelektualno plitka, valjda je duboka gdje treba.
Ona je samo nova generacija jednonacionalnih čipova koji su izrađeni u sterilnijim uslovim nego što ih radi Intel. Situacija koju su proizveli bratočistački ratovi na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, stvari je potpuno iskristalisala. Katarina vjerovatno nije vidjela više od dva autobusa Srba, u životu, ali zna, samim odgojem, o obrazovanju nema vijesti, šta je zabranjeno. Kao što se djeci zabrani da budu pederi, tako im se, i ženskoj i muškoj, zabranjuje da razmišljaju o udaju za Srbina.
Katarina je, dabome, svejugoslovenska pojava. Još će mnogo vijekova proterći dok se ne pojavi kakav duo Boro i Ramiz. Uz napomenu da je i taj bio izmišljen i naduvan.
Zato ne treba okrivljivati Lijepu Katarinu. Ne bih se ni ja udao za Eskima.
Osim, toga, Katarina, odnosno, njena titula i nije nešto. Hrvatska je puna misica. Kerum. Kosor. Šeks... niko od njih se ne bi udao za Srbina. Ni Glavaš. A ni pokojni Račan.
To više nije moda u Hrvatskoj. Isfur. Katarina treba naći neku novu furku.