понедељак, 24. јануар 2011.

AGENCIJO, MAJKO NAŠA
• Republički sekretarijat za zakonodavstvo
• Agencija za državnu upravu
• Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
• Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice
• Agencija za šume
• Agencija za agrarna plaćanja
• Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi
• Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu
• Republički sekretarijat za vjere
• Republički zavod za statistiku
• Republički pedagoški zavod
• Republički zavod za standardizaciju i metrologiju
• Republički centar za istraživanje ratnih zločina
• Republička direkcija za robne rezerve
• Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme
• Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu
• Republička direkcija za obnovu i izgradnju
• Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
• Republički hidrometeorološki zavod
• Arhiv Republike
• Republički zavod za prostorno planiranje
• Republički zavod za građevinarstvo
• Republički zavod za geološka istraživanja
• Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
• Zavod za obrazovanje odraslih
Prikupio sam određeni broj agencija, direkcija i zavoda. Teško je reći da li je to konačan broj. Prema zakonima o Vladi Republike Srpske, jeste. Ali se spisak može proširiti sa brojnim fondovima i sličnim tijelima za koje niko i ne zna da postoje. To i ne bi bilo nešto loše da žive i troše suvo lišće koje se o jeseni skupi po šumama. Ne, svi oni troše pare i moć.
Još u drugoj polovini prošlog mandata su formirane neke agencije i zavodi. To je posljedica britanizacije u reformi javne uprave čije su osnovne poljedice postojanje državne i entitetske agencije za državne službenike. Tako se, na primjer, pomoćnici ministara biraju na konkursu. I sve ostalo. Onda stranka koja je pobijedila na izborima dobije ministra a on može da se češka iza uva ili oko jajca. U sadejstvu sa agencijama taj sistem državne uprave potpuno razvodnjava vlast i onemogućava bilo kakvu efikasnost. To može da funkcioniše u stoljetnim demokratijama ali u društvima koja su izašla iz bratsko-prijateljskih ratova i vuku za sobom kriminal i korupciju, šuma agencija i Državni Službeni Međedi dalje razaraju ne samo efikasnost vlasti nego i društvo, entitet i državu.
Da li treba da kažem da je to i bio cilj.
Najsvježiji primjer je Agencije za šume u Republici Srpskoj. Pored neefikasnog ministarstva i pomoćničko-savjetničke strukture, haosa na šumarskom fakultetu, dobijen je još jedan balastni punkt kojeg treba da izdrže Srpske šume. Samo je Karadžić tako efikasno napadao na šumsko blago svojom ekonomskom trumanovom politikom podjele šuma. Svakom borcu po deset dunuma.
Hrvatska, iako je pred vratima EU, ukida svoje agencije. Pokušava da štedi pare ako ne može da štedi neefikasnsost vlasti. U Srbiji rakođe panika. Oni i ne znaju koliko agencija ima i šta rade.
Suština agencija i svih takvih tijela, jeste da se radi o malom broju zaposlenih, velikoj disperziji moći, raspolaganju značajnim sredstvima, velikim platama, nikakvom načinu odgovornosti. Jer, agencija ne može da odgovara ni vladi, ni parlamentu. Ni javnosti, koja niti ima informacije, niti ima instrumente.
Ko može da kaže kome odgovara i ko kontroliše Garantni fond u Republici Srpskoj. I zašto je sliv Save važniji od sliva Drine.
U nerazvijenim društvima, mladim društvima, društvima kojima je najpotrebniji uspon i efikasnost, vlast mora ličiti na vertikalu. Radi jednostavnosti, efikasnosti i vidljive odgovornosti. A ne na izbušeni kišobran koji nema nikakav učinak, nemoguće ga je zakrpiti a najčešće ni ustanoviti da li postoji ili ne.