уторак, 30. јун 2009.

PARTIZANSKI USTAV
Pokret otpora se seli u francuske šume.
Ovo govorim samo jednom.
Instruktori Centralnog komiteta u Sarajevu. Došli sa direktivom da 25% članova parlamenta ne može da blokira usvajanje zakona.
Neka nezvanična nevladina nezavisna institucija, koju finansira izravno podsekretar nebeskog visokog predstavnika, gospoda do-boga za izmećarenje i finansije, pa je stoga nezavisna i nevladina, organizuje u francuskim šumama raspravu o novom ustavu BiH. Tračevi su u širokoj lepezi, do toga da je polazna osnova Aprilski paket sa mašnicom.
Radi se o već uočenoj organizaciji Dejton-projekt ili slično.
Istovremeno, grupa senatora i kongresmena je došla u Sarajevo i razgovarala sa liderima stranaka pa se, na kraju, fotografisali zajedno i izrekli nekoliko rečenica. Jedan od njih je rekao i to o 25%.
Velika hrabrost treba da se dođe na tačku globusa koju malo ko od njih, one tetke iz Ajove i stričevi iz Arizone, zna pokazati prstom, i govoriti o ustavu i o tome kojih 25% ima, i kakva, prava.
Kao što i velika para treba za neku nezavisnu, nezvaničnu, nevladinu organizaciju da se bavi tuđim ustavom.
Partizanski pokret za novi ustav BiH, neće imati uspjeha ali će uzeti vrijeme Bosni i Hercegovini i njene sarajevske lidere, još više osakatiti. Na način, na primjer, da se kaže Tihiću, ne idi u taj prudski proces, naši partizani će da pripreme diverziju a s neba će da dođe novi neidentifikovani ustavni aranžman, tzv. NUA.
Tihić se, dabome, kao onomad Alija poslije Lisabona, popišmani, u skladu sa najboljom balkanskom praksom.
Federativna Bosna i Hercegovina je jedini ustavni aranžman koji ima realnost iza sebe. Svi drugi aranžmani, koji imaju NVO i NUA iza sebe, ubijaju BiH, ubijaju joj vrijeme i rade za račun njenog raspada.
I to Federativna BiH, sa izvornim, dejtonskim nadležnostima, bez nametnutih, otetih, prigrabljenih i prenijetih mimo parlamentarne procedure.