недеља, 28. јун 2009.

KUKIĆEVA ANATOMIJA SOCIJALDEMOKRATIJE
Sveupotrebljivi Slavo Kukić, od strane međunarodnih slobodno dirigovanih faktora, izjavio je na Okruglom stolu povodom sto godina socijaldemokratije u BiH, kojeg je organizovalo jedno slobodno dirigovano udruženje za potihu provedbu javnih nakana koje se ne smiju javno saopštavati, ispripovijedao je o tome kako programska orijentacija Esenesdea sadrži mješavinu evospkog i nacionalnog i kako srlja u nacionalnu isključivost i kako je Esenesde preuzeo biračko tijelo Esdeesa prilagođavajući mu programsku orijentaciju.
Razumijem. Slavu upotrebljavaju tako često da nema vremena da se bavi bilo čime osim da priča ono što se od njega traži ili ono što je od nekoga čuo.
Mislim da je preskupo organizovati okrugli sto da bi se djelovalo, na tako jevtin način, protiv Esenesdea.
Uglavnom, Slavo Kukić, sveučilišni sveprofesor, nije ni pročitao Program SNSD. Tamo je glavna odrednica, koja se može povezati sa nacionalnim, stav da je, za nas, BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To smo napisali 96. To i sada kažemo. Nemoguće je na osnovu toga dokazati osnovanost sumnje da SNSD srllja u nacionalnu isključivost.
Ono što smo saopštavali biračima, i javnosti, proteklih godina, svodi se na nekoliko riječi: Naprijed Srpska, Prvo Republika Srpska, Moja kuća, Srpska. Ali se uvijek radilo o izborima unutar Republike Srpske. I nikada o srpska, sa malim prvim s.
Svekukić, i njegovi nalogodavci i organizatori, očito misle da je socijaldemokratija samo ono što je upravljivo, evropogodno i uštrojeno, daleko od bilo koje nacije. To jednostavno nije tačno. Jer i ta socijaldemokratija, koju su obilježavali u Banjaluci bez Esenesdea, a sa Esdepeom, pojavila se među Srbima. To ne znači da ću reći: srpska socijaldemokratija.
A glavno što je ubalegalo Kukića, jeste ono o Esdeesu.
Kukić, profesor, inetelektualac, društvenjak, morao bi da zna da se društvo mijenja i da se sa njim, za njim, ili ispred njega, mijenjaju i njegovi elementi, među kojima je i biračko tijelo.
Ako prihvatimo njegovu konstataciju o biračkom tijelu Esdeesa, onda bi društvo shvatili kao skladište u kome stoje prašnjave i nepromjenjive stvari a samo se mijenjaju oni koji imaju ključ, da ih povremeno inventarišu ili upotrijebe.
SNSD nije preuzeo birače Esdeesa niti njima prišao. Birači i društvo su se promijenili. Esdees je, moj Slavo, bio protiv Dejtona i dejtonske BiH. Njima je Slobo čestitao na državi i oni su to doista i mislili. SNSD je, od početka, dakle, bio za Dejton. Birači koji su, od početka, bili protiv Dejtona, sada su za.
Darvin, moj Slavo.