петак, 17. јануар 2020.


КОЈА ЈЕ
ПОЛИТИЧКА
И НАЦИОНАЛНА
СУШТИНА
ДУГОТРАЈНИХ
ПРОТЕСТА

Превише их је да би били случајни, и да нису смишљени и програмирани.
У задње двије године, одвијају се у Француској, Београду, и другим градовима Србије, сада у Црној Гори. Одвијали су се, претпрошле године, цијелу годину, у Бањалуци.
Протести су у распону од мирних, глувонијемих, до улично радикалнијих и рушилачких.
Теорија Завјере је синтагма скована у Америци.
Да релативизује Истину и Стварни Догађај.
Могу да кажем да прихватам такву могућност.
Могу чак да кажем да и ја, сада, потпадам под њу.
Ну. Превише пута ме нешто јебало, не само мене, да бих све гледао случајно.
И. Посљедице не могу да буду случајне.
◘ Суштина свих Протеста је у њиховој трајности. То одређује оптику кроз коју их треба посматрати. Не њихове Теме, Актери, Циљеви.
◘ Сви су партикуларни. Обухватају само одређене слојеве Друштва.
◘ Свима је Циљ, који се лако мијења, током самих Протеста, нека промјена која се може извести само у Парламенту, Законима и Уставу.
◘ Свуда их воде Политички Маргиналци.
◘ Посљедица свега је стављање Институција устрану. Скретање пажње са њих.
На тај начин се њима омогућује да раде како Вођа или Већина желе.
◘ Сви протести анулирају све демократске процедуре Парламентарне Демократије.
На тај начин, омогућавају, изазивају, потичу Вођу и Већину, да и они посежу за тим  начином. Што они и чине.
◘ У свим протестима има елемената по којима се може закључити да су их Вођа и Већина, очекивали. Или се, барем, не узбуђују много око тога.
Француска гори а Макрон се бави Сиријом.
◘ Резултат је, овако или онако.
● Заштита Вође, Лидера, Предсједника.
● Слабљење Демократије.
● Разарање НДД Сфере.
● Тотална атомизација друштва, његова тетрапакизација – Друштво и Јавност постају калибрисани, хомогенизвани, стерилизовани.
● Деполитизација и Денационализација Јавности и Појединца.
● Аутирање Великих Политичких Странака са сцене.
● Онемогућавање настанка Велике Националне Странке.
● Држава, то је он.