петак, 03. август 2018.


ЕВРОПСКА КОМИСИЈА:
314 МИЛИОНА Е
ЗА ГОСПОЂУ БиХ

Прво. То је за период 2018 – 2020а.
Друго. То није никаква пара.
Треће. То је наставак Брисел Фола и држања БиХ на подгријаној тави.
Та Ревидирана Стратегија обухватиће финасирање из ИПА 2 програма, по областима:
◘ реформа јавне управе
◘ управљање јавним финансијама
◘ владавина права и приступ правди за све грађане
◘ координација и капацитети за управљање границама
◘ борба против корупције и организованог криминала
◘ заштита темељних права за најрањивије групе, до Рома, Избјеглица и Интерно Расељених
◘ сектор образовања, запошљавања и социјале
◘ пољопривреда и рурални развој
◘ околина
◘ енергетика.
Подршка енергетском сектору условљава се усвајањем свеобухватне стратегије за цијелу Земљу.
Подршка Унитаризацији.
Када се у воду баци оно што се неће искористити и када се зна да је то на период од двије године, од којих је ова прошла, јасно је да се ништа не може постићи.
Темељно, када се зна да је Пољопривреда уништена либерализацијом Увоза, свака подршка пољопривреди и руралном развоју, изгледа подсмјешљиво.
БиХ не пати због лоших области које су набројане.
БиХ пати због неријешених односа Хрвата и Бошњака у Федерацији.
Због форсирања Сарајевског Унитаризма.
Због неуставних и наметнутих институција.
Због ерозије Дејтона.
Због неравноправности Нација. Што се не може исправити лажном Конститутивношћу.
Због потирања Хрвата у Федерацији.
Због финансијске, анархијске и потуричке пресије на Републику Српску.