среда, 09. децембар 2015.ИНСЕКТ
КАРТОН 50 х 65, НИТРО БОЈЕ, СИЛИКОН.