уторак, 29. септембар 2009.

SDA MALO TRUDNA
Kada je Dodik ustalasao ministre, sa naglaskom na Esdea, nastala je opšta pometnja. Jedino je bio jasan Velimir Kunić, ministar malog obrta u Vladi Federacije BiH: Ako stranka tako odluči, presvlačim se u civilnu odjeću i napuštam Vladu.
Politika Esdea koja je na sceni posljednjih mjeseci dovela je, zakonito, i do ovog slučaja. Na njihovom kompasu su se pomiješale strane svijeta. Ta stranka je u svoj vrtlog bez orijentira uvukla mnoge pojedince, organe i institucije. Spisak je dugačak, od Kebe pa do Vijeća naroda Republike Srpske.
Dodikova inicijativa je pokrenula i pitanje koalicije ili parlamentarne saradnje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Esenesdea i Esdea, u podršci Vladi, pošto Esdea ima ministra Brankovića na važnom mjestu. Na stranu to što Esdea u NS vuče sa sobom, u istom klubu i bezmudaše Esdepea ali ta saradnja ne liči ni na šta. Ne mora to, dabome, biti koalicija ili nešto mekše, niti bezrezervna podrška Vladi, ali se mora uvažavti činjenica da u Vladi Republike Srpske sjedi ministar u ime Esdea. Valjda je svakome jasno da ima Bošnjaka i izvan Esdea koji mogu biti ministri a koji su državljani Republike Srpske. Ako Esenesde pokazuje dobru volju da saradnju proširi na sve instance izvršne vlasti, nije mudro odgovarati na takvu politiku blokiranjem i otvorenim opozicionim djelovanjem u Narodnoj skupštini. Može se mnogo puta biti uzdržan i na taj način pokazati da se nije podržala ta politika ali i da se nije rušila.
Mešutim, taj poludjeli kompas svojom akceleracijom je zahvatio i glave izabranih članova Esdea pa je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Šefket Hafizović izjavio: ...za sve što procijenimo da je suprotno interesima naše stranke i države BiH, ponašaćemo se opoziciono.
Pratio sam, po službenoj dužnosti, te kampanje pojedinih stranaka, mada nam Esdea nije ni protivnik i opasnik, ali nisam primijetio da je Esdea izašla pred birače sa tim sloganom: ZA INTERESE NAŠE STRANKE I DRŽAVE.
Birači u Republici Srpskoj, Bošnjaci, imaju druge interese. Na prošlogodišnjim lokalnim izborima, na mnogim biračkim mjestima, listom su glasali za Esenesde. Naravno, ne zbog toga što vole tu stranku i Srbe nego što znaju da će vlast Esenesdea izgraditi trotoare i rasvjetu, na primjer.
A ne Hafizović, Ramić i Tihić.