петак, 11. април 2008.

ŠTA JE U GLAVI SADIKA AHMETOVIĆA?
Sadik Ahmetović, Esdea, poslanik u Predstavničkom dom Parlamentarne skupštine BiH, rekao je na ponoćki o plicijskim zakonima i ovo: „Genocid je postao dio identiteta jednog naroda.“
Dabome, mislio je na Srbe a na osnovu presude Međunarodnog suda pravde u Hagu o tome da je na području Srebrenice počinjen genocid.
Ahmetović i cijela bošnjačka fundamentalistička bulumenta povezuje zločin u Srebrenici sa Policijom Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Vladom Republike Srpske, Republikom Srpskom i Srbima u BiH i Srbima u Srbiji. Zasad su pošteđeni samo Srbi na Kosovu.
Ta relacija koja je uspostavljena u njihovima glavama, trajna je politička orijentacija. Doduše, ne iznosi se prečesto ali poneki „pjani“ Ahmetović iskaže ono što „trijezan“ misli.
Drugi oslonac bošnjačke fundamentalističke politike je takođe promovisan od Tihića i sličnih: kome se ne sviđa ovakva (kakvu mi hoćemo) BiH, može da ide ali ne može da ponese ni djelić sa sobom.
Treći oslonac bošnjačke fundamentalističke politike je vjeronauk u dječije vrtiće što može obuhvatiti i krevece u porodilištu, cucle i vjerski ultrazvuk.
Na ta tri oslonca taj fundamentalistički korpus želi dobiti Bosnu (za njih i ne postoji Bosna i Hercegovina).
Treba odmah reći da su to fašistički koncepti nezabilježeni u istoriji. Čak ni njemački istrebitelji u Drugom svjetskom ratu nisu doveli do toga da se sav njemački narod proglasi genocidnim i sve njegove poslijeratne instuitucije.
U glavi Sadika Ahmetovića živi fašizam.
Sa takvim ljudima teško je i opasno živjeti u istoj državi. Teško BiH sa njima.