понедељак, 03. април 2017.

ОРГАНИЗУЈМО СЕ
ЈЕР С НАМА
ПУШИ И ДЕМОКРАТИЈА

Велика и масовна, добро организована Политичка Странка, када се данас и овдје неко за такво што залаже, може да буде изговор да те оптуже за Идеолога Компартије, Рестауратора Петокраке, оштрење српа и за чекић на рамену.
Као што су мене, док сам рмбачио у Организацији СНСД, општуживали да сам осмољетку учио код Стаљина.
Двије константе су битне. Овдашњих друштва, на прелазу из топлог колективистиког југа у хладно коегзистентни сјевер.
Жеља за масовним чланством. У свему, од Навијача до Политичких Странака.
Демократија као изговор за неозбиљност у свему па и у томе.
Тој анализи треба додати и трећи, подложни или покровни, фактор.
Ми нисмо добро научили шта је КПЈ, односно СКЈ, а представили смо се, преко ноћи, као најбољи зналци Демократије и сваковрсних странака.
Све што се догађа, у изборном, демократском, економском, и у најширем друштвеном смислу, по овим земљурцима простора бивше СФРЈ, догађа се због површне, лоше и неозбиљне организације Политичких Странака. Уз адитиве, Манипулативне Странке, које формирају Службе и Странци Усранци.
Катастрофалне друштвене посљедице непостојања јаких и озбиљних политичких странака, са стабилном организацијом, чланством и гласачима, видљиве су, сада, у Србији.
Али, не бих о томе, у Србији, јер је то толико видљиво да је беспредметно објашњавати и препричавати.
Углавном. Свуда је ова фаза законита и пројектована. Као међуфаза. До доласка невидљивих управљача, какви су сада у Италији нпр, управљача из невидљивог банкарског, неолибералног, морганистичког, територијалистичког сектора, који су умрежени до савршенства и који функционишу телепатски, без организације, конгреса, сабора, програгам и лидера.
Суштинске предности организованих и стабилних Политичких Странака.
► Каналисање колективистичке енергије инокосника, која је свеприсутна и слободнонудећа.
► Пласирање и развој колективних и појединачних вриједности и норми које су битне за напредак НДД СФере.
► Селекција на љествици организационих, умних и специјалистичких дјелатности, потребних савременом друштву.
► Златно важење за Политичке Одлуке и стратегију НДД Сфере. Јер, када иза једне важне Политичке Одлуке неке Нације или Државе, стоје организације странака које имају гласове, много је важније и убједљивије, него када стоји неки Лидер који јаше на метли Групе Грађана.
► Брана егзистенцијалистичком дробљењу Нације Државе Друштва на отуђене појединце.
► И најважније. Брана сваковрсној манипулацији на којој почива савремени свијет а чији циљ је уништење Нације, Државе, Друштва, Историје, Поријекла, Вјере и Будућности.
Манипулације се најчешће комбинују од иностранх, невидљивих, и домаћих болесних  и ауторитарних фактора.
На тај начин се постиже удвостручавање стварне политичке и јавне подршке.
Што је добро за Лидера али није добро за НДД Сферу.
Одуство Великих Политичких Странака добре и стаблне организације, успорена је Страдија за сваку Нацију Државу Друштво.