уторак, 15. април 2008.

HRVATE SE IZRABLJUJE – PRVI ZNAK RASPADA DRŽAVE

U nekim medijima, veoma sistematski, iznose se analize o položaju Hrvata u BiH.
To je poznata artiljerijska priprema za tektonska razrješenja koja predstoje u BiH. Prednjači u ozbiljnosti i sustavnosti Večernjak na svojim bh-stranicama. Da budem jasan: priprema o kojoj govorima ne mora uopšte biti planirana, tajno orkestrirana ili iz jednog mjesta upravljanja. Radi se, posve sigurno, o opštem stanju koje misleni dio Hrvata i onih koju se bave javnim poslovima, tjera da promišljaju kolektivne odrednice i koordinate.
Pojavio se podatak o tome da su Hrvati u proteklih 13 godina u BiH izgubili 4 milijarde maraka. U analizama se ne kaže ali se to može protumačiti i kao da su opljačkani za tu sumu, ili kao da im je ukradena ili, što je najteže, onemogućeno im je da se uloži u kvalitetan kolektivni napredak. Jezivo zvuči podatak da se brze ceste ili autoputevi grade samo na bošnjačkim područjima a u hrvatskim ni kilometra. Analiza je realna gledajući samo ovu posljednju činjenicu. Ali treba uobziriti i podatke o prihodovnoj „hrvatskoj“ strani u budžetu Federacije i rashodovnoj koja se očituje kroz brze ceste, na primjer.
Dabome, četnici bi, kako Hrvati, naročito ratni tipa generala Ćavara iz HVO, vole da zovu Srbe pod oružjem, mogli sada da se naslađuju: ko vas je tjerao da vežete zastave sa onima tamo; htjeli ste šahovnicu na Drini, dobili ste šta ste tražili... Mene, pak, zanaima nešto mnogo ozbiljnije. Bavljenje istorijom u politici dopušteno je samo radi analize i predviđanja budućnosti.
Analize o izrabljivanju jednog naroda u pouzdan su znak raspada države.
Treba se sjetiti polemika i analiza iz vremena prvih nacionalističkih samoniklica na prostoru SFRJ, o tome kako vojvođanska žitnica hrani hrvatski turizam a oni, Hrvati, skupljaju devize i tako svi mi radimo za njih, pa onda analiza o tome kako mi, Hrvati, jedini u ovoj državi zarađujemo devize na Jadranu a svi ostali ih troše na uvoz ovog i onoga...
Sve ostalo nakon toga je negdje histerija, negdje mistrerija a skoro svuda krv, zločin i mrak.
Ako Sarajevo i mentori, Republiku Srpsku ne žele da shvate ozbiljno kada traži trajne ustavne, teritorijalne, vlastne i kolektivne garancije, nastojeći to da omalovaže nasljeđem zločina, Karadžića i opšte urote protiv muslimana, hrvatske analize će morati da se shvate ozbiljno.
One su prvi znak raspada Bosne i Hercegovine.
Taj znak se jedanput ukazuje kao nezadovoljstvo a drugi put kao slom.
Što se prije shvate znaci raspada finale će biti sretnije, realističnije i kompromisnije.
Što se bude dulje odlagalo prihvatanje činjenica o neravnopravnosti, na svim transverzalama u BiH, sudbina BiH će biti tužnija.